Sociale Zekerheid

Ons Sociaal Zekerheidsstelsel voorziet in een inkomen als iemand niet in staat is om door middel van werk in het levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld na het verlies van een baan of bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor alle vragen rondom de Werkloosheidswet, Ziektewet, WAO/WIA, maar ook de Wet werk en bijstand kunt u bij ons advocatenkantoor in Den Bosch terecht.

Ook als u problemen heeft met de betaling van de Kinderbijslag kunt u contact met ons opnemen.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453