Tarieven

Rechtshulp moet toegankelijk en betaalbaar zijn, voor iedereen. Is rechtsbijstand gewenst, dan kijken we eerst of u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt. Is dat het geval, dan wordt voor u een toevoeging aangevraagd en wordt er, afhankelijk van het belastbaar inkomen per maand een eigen bijdrage opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand.

Inkomensgrenzen en eigen bijdrage

In de wet op de Rechtsbijstand zijn de inkomensgrenzen, het vrijgestelde vermogen, en de eigen bijdragen voor gesubsidieerde rechtshulp vastgesteld. Als het inkomen of vermogen hoger ligt dan de maximale bedragen in de tabel, komt men niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. De waarde van de eigen woning blijft bij de vermogensbeoordeling buiten beschouwing. Wel kan bijvoorbeeld het al gespaarde tegoed bij een spaarhypotheek als vermogen worden beschouwd.

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 54,- op deze eigen bijdrage.

Vermogen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrije vermogen.

Is uw inkomen of vermogen sterk gedaald?

De Raad kijkt in 2023 naar uw inkomen en vermogen in 2021. Maar als u sinds 2021 opeens veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen om naar uw situatie in 2023 te kijken. Dit heet een ‘verzoek om peiljaarverlegging’.

Andere normen voor een 'licht advies'

Als u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig hebt, dan noemen we dit een Lichte Advies Toevoeging (LAT). Hiervoor gelden afwijkende eigen bijdragen.

Betaalde rechtshulp

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan helpen wij u toch graag verder. Het eerste intakegesprek is gratis. Omdat wij ‘juridische hulp’ voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk willen laten zijn, wordt daarna een gematigd uurtarief op maat gehanteerd. Hierbij proberen wij van te voren een zo goed mogelijke inschatting te maken hoeveel tijd wij kwijt zijn met een zaak. Het uurtarief is altijd inclusief kantoorkosten, exclusief BTW.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij de beoordeling van uw inkomen uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens krijgt de Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. U heeft in 2020 geen recht op gefinancierde rechtshulp indien uw verzamelinkomen hoger is dan € 27.300 (voor alleenstaanden) of € 38.600 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). De eigen bijdrage vindt u op rvr.org.