Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven

Gewelds- en zedenmisdrijven zoals aanranding, verkrachting, ontucht of seksuele intimidatie roepen een aantal verwarrende vragen bij het slachtoffer op, zoals “moet ik aangifte doen?”, “wat gebeurt er hierna?”, “hoe krijg ik mijn leven weer op orde?”, “waar kan ik mijn schade verhalen” etc. Op die vragen kan een advocaat, die bijstand verleent aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven, een antwoord geven.

Hierbij kunt u denken aan uitleg over het verloop van het strafproces, het bespreken en zo nodig aanvullen van het proces verbaal van aangifte, het regelen van een gesprek met de officier van justitie, het verlenen van bijstand gedurende het getuigenverhoor, een slachtofferverklaring opstellen en of de cliënt voorbereiden op het spreekrecht ter zitting. Daarnaast kan namens het slachtoffer vergoeding van de schade worden gevorderd welke het gevolg is van het misdrijf. Vergoeding van de schade kan zowel in het strafrecht als in het civiele recht gevorderd worden. Bij ons kantoor in Den Bosch kunt u terecht voor nadere informatie.

Nieuwe regeling voor slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven: vanaf 1 januari 2011 geldt een nieuwe schadevergoedingsregeling, waarbij de overheid na een bepaalde tijd de betalingsverplichting overneemt als de veroordeelde de schadevergoedingsplicht niet nakomt!
Neem voor nadere informatie contact op met ons advocatenkantoor in Den Bosch.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453