Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA)

De arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van de WAO en de huidige WIA is een werknemersverzekering tegen het risico van inkomensverlies als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid. De essentie van de huidige wet WIA is reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers naar feitelijke inkomsten uit arbeid. De verschillen tussen de WAO en de wet WIA zitten voornamelijk in de structuur van de uitkering en de hoogte van de verschillende uitkeringen, waarbij werken en het genereren van inkomsten uit arbeid een essentiële rol speelt.

Heeft u problemen met uw arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan wel vragen over de voorwaarden voor het recht op een uitkering neemt u dan vrijblijvend contact op met Geraads & Van Schaik Advocaten. Het eerste gesprek is altijd gratis en verplicht u tot niets.

Bent u geïnteresseerd in meer onderwerpen over sociaal zekerheidsrecht? Klik dan op onderstaande links.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453