Bijstandsuitkering (WWB & PW)

Als u geen inkomsten uit arbeid heeft, geen arbeidsongeschiktheidsuitkering en u niet in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering dan kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand, voorheen de Algemene bijstandswet. De bijstandsuitkering is een uitkering op minimumniveau en is gebonden aan allerlei voorwaarden. Een aanvraag voor bijstand voor levensonderhoud (zoals algemene bijstand ook wel genoemd wordt) kan ingediend worden bij het UWV. Het recht op uitkering wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanvrager woont. Het college van burgemeester en wethouders laat de vaststelling van het recht op bijstand en de uitbetaling doorgaans uitvoeren door de Sociale Dienst.

Heeft u problemen met de aanvraag van uw bijstandsuitkering, of heeft u een beschikking tot opschorting, intrekking of stopzetting van uw bijstandsuitkering ontvangen en wilt u advies/bijstand? Neemt u dan contact op met Geraads & Van Schaik Advocaten. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. U kunt via de website een gratis consult aanvragen.

Bent u geïnteresseerd in meer onderwerpen over sociaal zekerheidsrecht? Klik dan op onderstaande links.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453