Tweedehands auto met gebreken

“Ik heb onlangs een tweedehands auto gekocht bij de dealer. Nu blijkt al na twee maanden dat de auto gebreken heeft die volgens de dealer buiten de garantie vallen.”

Als je iets koopt bij een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, mag je ervan uitgaan dat hetgeen je koopt voldoet aan de koopovereenkomst. In dit geval mag de koper van de auto verwachten dat de auto voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden aan een auto van dezelfde leeftijd. Dat bepaalde gebreken buiten de garantie vallen doet daar niets aan af. De koper zal de verkoper zo spoedig mogelijk moeten informeren over de geconstateerde gebreken en de verkoper in de gelegenheid moeten stellen deze te herstellen. Doet deze dat niet, dan kan de koper de koopovereenkomst ontbinden. De koop wordt dan ongedaan gemaakt, de auto gaat terug naar de dealer en de koper krijgt zijn geld terug. Bij het voorgaande is natuurlijk wel van belang wat de staat van de auto was bij aankoop en of er specifieke afspraken zijn gemaakt tussen partijen.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453