Heb ik recht op een uitkering na einde dienstverband?

“Mijn baas verlengd mijn jaarcontract niet en ik heb nog geen ander werk, wat moet ik doen?”

Indien het arbeidscontract of dienstverband voor bepaalde tijd afloopt kan deze werknemer mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de werloosheidwet. Het UWV betaalt dan een vast percentage van het inkomen door, terwijl de werknemer op zoek gaat naar een nieuwe baan. Hoe lang de werknemer recht heeft op deze uitkering is afhankelijk van de periode dat deze voorafgaand aan de werkloosheid gewerkt heeft. Het is belangrijk dat degene die een beroep doet op de uitkering zich houdt aan alle regels van de uitkeringsinstantie. In dit geval zal de werknemer, zodra hij weet dat het contract niet verlengd wordt, zich moeten inschrijven als werkzoekende bij het UWV werkbedrijf. Uiterlijk op de eerste werkloosheidsdag moet een werkloosheidsuitkering aangevraagd worden. Het aantal sollicitaties dat in de WW verplicht moet worden gedaan, is een per week!

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453