Seksuele intimidatie op de werkplek

“Hij is mijn leidinggevende en als hij een gesprek met me voert, gaat het al snel over seks. Zodra er een collega binnenkomt, verandert hij direct van onderwerp.”

Als ik tijdens een vrijdagmiddagborrel mijn haar los heb, komt mijn leidinggevende weer op me af, vraagt naar mijn cupmaat en zegt dat hij met me mee naar huis wil. “Als niemand het weet, mag het best”, antwoordt hij als ik weer nee zeg.’
De werkneemster verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding omdat niemand binnen het bedrijf iets deed met haar klachten. De werkneemster meldde zich ziek, maar ook de bedrijfsarts ondernam niet direct actie. De hoogste baas van het bedrijf vormde snel een klachtencommissie en deed vervolgens de klacht af als ongegrond.
Voor de kantonrechter is voldoende duidelijk dat binnen de organisatie een cultuur heerst waar het maken van seksueel getinte opmerkingen of grappen geaccepteerd is. Het was binnen het bedrijf niet gebruikelijk om elkaar daar op aan te spreken. Hierdoor ontstaat het risico dat grenzen van personen worden overschreden. Hiervoor is, gelet op de gedragscode binnen de organisatie, de directeur verantwoorderlijk. Als het dan mis gaat en wordt niet goed gereageerd op de klacht waardoor de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, valt dat het bedrijf aan te rekenen. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en de werkneemster krijgt een vergoeding.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453