Schade tijdens het bowlen onrechtmatig handelen?

“Tijdens het discobowlen voor mijn verjaardag heb ik een bowlingbal op mijn voet gekregen. Wie betaalt de schade?”

Er is sprake van een sport- en spelsituatie waarbinnen gedragingen niet steeds onrechtmatig zijn alleen omdat ze letsel veroorzaken. Het bowlen kent een competitie- element. In een sport- en spelsituatie hebben de deelnemers in redelijkheid, tot op zekere hoogte, bepaalde gedragingen behorende bij het spel van elkaar te verwachten. Gedragingen die buiten een sport- en spelsituatie onrechtmatig zouden zijn, hoeven dat nu niet te zijn. Binnen een sport- en spelsituatie is een gedraging pas onrechtmatig als deze valt buiten de normale uitoefening van het spel en een grove onzorgvuldigheid oplevert. Daar was hier geen sprake van.
Mogelijk is wel het bowlingcentrum aan te spreken voor de schade als zou blijken dat het materiaal niet deugdelijk was.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453