Rechtsbijstand

Gefinancierde rechtshulp
Wie in Nederland rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat noemen we ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’, of ook wel ’toegevoegd advocaat’. De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. In de praktijk betaalt de raad een groot deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Daaraan is een aantal voorwaarden verbonden.

Uw inkomen mag niet te hoog zijn
Wie een te hoog inkomen heeft, heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u er wel recht op heeft, betaalt u meestal een eigen bijdrage. Die is lager naarmate u minder verdient.

U mag niet te veel vermogen hebben
Als u belasting betaalt in box 3, dan hebt u geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Er wordt ook gekeken naar ‘de opbrengst’
Na afloop van de verleende rechtsbijstand kijkt de Raad voor Rechtsbijstand wat de opbrengst van uw zaak is geweest. Dat noemen we het ‘financiële resultaat’. De grens ligt op 50% van het voor u geldende heffingsvrije vermogen. Is de opbrengst meer, dan wordt de toevoeging ingetrokken. U moet dan alle kosten van de advocaat of mediator zelf betalen.

Er wordt gekeken naar het belang van de zaak
De regeling is niet bedoeld voor wissewasjes. De Raad kijkt bij het beoordelen van de aanvraag dus ook naar de reden waarom u rechtsbijstand vraagt.

Aanvraag
De aanvraag wordt ingediend door uw advocaat.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand? Neem geheel vrijblijvend contact op met Geraads & Van Schaik Advocaten in Den Bosch.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

073-2200453