Arbeidsrecht (Werk & inkomen)

In het huidig economisch bestel is het verlies van een baan voor veel mensen aan de orde van de dag. Het niet verlengen van een arbeidscontract of de mededeling van de werkgever dat een ontslagvergunning wordt aangevraagd kan voor veel onrust zorgen. Voor al die vragen over ontslag en het behouden van inkomen, dan wel het aanvragen van een uitkering kan men bij Geraads & Van Schaik Advocaten in Uden terecht. Maar natuurlijk ook voor al die andere vragen over bijvoorbeeld de betaling van het salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, CAO’s, problemen rondom ziekte enz.

Eerste advies vrijblijvend en kosteloos

0413-24 55 16